Olemme mukana uusituvan energiatuotannon biopolttoaineiden rakennusprojekteissa

Uusiutuvan energian tuotantomuodoissa hyödynnetään jatkuvia luonnollisia prosesseja
kuten auringonvaloa, tuulta, virtaavaa vettä ja ilmaa sekä maan lämpöä tai käytetään biologisesti syntyviä varantoja. Vuonna 2007 Euroopan Unioni sopi ns. 20–20–20 -tavoitteet, joiden yhtenä tavoitteena on kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 %:iin EU:n energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Keskimäärin tämä tarkoittaa 13 prosenttiyksikön lisäystä uusiutuvien energioiden osuuteen jokaisessa EU-maassa vuosien 2007–2020 aikana.

Olemme mukana seuraavissa uusiutuvan energiantuotannon biopolttoaineiden rakennusprojekteissa:

  • uuden jakelutekniikan ja uusiutuvan energian sähkön siirron uuden teknologian kehitysprojekteissa
  • uuden Array LeS -teknologian valaistushankkeessa
  • valmistelemassa uusiutuvan energian pilottihankkeita Afrikassa Keniassa ja Tansaniassa
  • biovoimalaitosten kehityshankkeessa Aasiassa