Belysningssystem och telematik

Funktionell och väl fungerande gatubelysning höjer trafiksäkerheten. Vi har omfattande erfarenheter och mångsidig utrustning som hjälper oss bygga ny väg- och gatubelysning.

Modern telematik förbättrar både trafiksäkerheten och trafikflödet samtidigt som trafikledningen kan utföras smidigare. Vi installerar telematiklösningar från automatiska trafikövervakningskameror till trafikledningssystem. Vi utför trafikbelysnings- och telematikarbeten på flexibelt sätt efter kundens behov.