Förnybar energi

Vi arbetar med följande byggprojekt inom biobränsle och förnybar energi:

  • projekt för utveckling av ny distributionsteknik
  • projekt med Array LeS-belysning
  • förberedelser av pilotprojekt inom förnybar energi i Kenya och Tanzania
  • utvecklingsprojekt inom bioeffekt i Asien