Referenser

2019

Caruna Oy/Eltel Networks Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Caruna Oy/Relacom Finland Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Elenia Oy/Relacom Finland Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Keravan Energia/Uudenmaan Verkonrakennus Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt belysningsprojekt

Porvoon Energia/Uudenmaan Verkonrakennus Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt belysningsprojekt

Liikennevirasto/SRV Infra Oy
Telematik, Keha I: installation av trafikportaler

Are Oy/YIT Oy
Stormarknaden Tripla: kablage

Elisa Oyj/Eltel Networks Oy
FTTH, uppförande av telekommunikationsnätverk

Elisa Oyj/Relacom Finland Oy
FTTH, uppförande av telekommunikationsnätverk

Elisa Oyj/Eltel Networks Oy
Uppförande av telekommunikationsnätverk

DNA Oyj/Eltel Networks Oy
Uppförande av telekommunikationsnätverk

Telia Oyj/Eltel Networks Oy
Uppförande av telekommunikationsnätverk

Elisa Oyj/Relacom Finland Oy
Uppförande av telekommunikationsnätverk

Ellevio AB/Empower PN filial Sverige
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV

Ellevio AB/Eltel Networks Intranet AB
Uppförande och renovering av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV

 

2018

Caruna Oy/Eltel Networks Oy, Raami 2
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Caruna Oy/Eltel Networks Oy, Raami 3
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Caruna Oy/Eltel Networks Oy, Raami 4
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Caruna Oy/Relacom Finland Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Elenia Oy/Relacom Finland Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Ellevio AB/Empower PN filial Sverige
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV

Ellevio AB/Eltel Networks Infranet AB
Uppförande och renovering av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV

DNA Oyj/Eltel Networks Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

Elisa Oyj/Eltel Networks Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

Telia Oyj/Eltel Networks Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

Telia Oyj/Empower TN Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

Tiehallinto/SRV Infra Oy
Telematik, Keha I – Lansivayla: rörläggning, kabelläggning och installation av fundament för ljusarmaturer

SRV Rakennus Oy
Utgrävning och uppförande av källare. Ainoa stormarknad

Helsingfors Stad/Suomen Energia-Urakointi Oy
Belysningsprojekt

Espoo Stad, Liikennevirasto/SRV Infra Oy
Telematik, Keha I – Lansivayla: rörläggning, kabeldragning och installation av fundament för ljusarmaturer

Borgå Stad/Uudenmaan Verkonrakennus Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt belysningsprojekt

Keravan Energia/Uudenmaan Verkonrakennus Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV

 

2017

Caruna Oy/Eltel Networks Oy, Raami 2
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk
Caruna Oy/Eltel Networks Oy, Raami 3
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Caruna Oy/Eltel Networks Oy, Raami 4
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Caruna Oy/Empower PN Oy, Raami 2
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Vantaan Energia/Eltel Networks Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt belysning och demolering av gamla nätverk

Helen Oy/Eltel Networks Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt belysning och demolering av gamla nätverk

Caruna Oy/Relacom Finland Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Helsingfors Stad/Suomen Energia-Urakointi Oy
Belysningsprojekt

Tiehallinto/SRV Infra Oy
Telematik, Keha I – Lansivayla: rörläggning och kabeldragning

Are Oy
Kabeldragningsprojekt

TeliaSonera Oyj/Empower TN Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

TeliaSonera Oyj/Empower TN Oy
FTTH, uppförande av telekommunikationsnätverk

Elisa Oyj/Eltel Networks Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

DNA Welho Oy/Eltel Networks Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

Telia Oyj/Eltel Networks Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

 

2016

Caruna Oy/Eltel Networks Oy, Raami 2
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Caruna Oy/Eltel Networks Oy, Raami 3
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Caruna Oy/Empower PN Oy, Raami 2
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Vantaan Energia/Eltel Networks Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt belysning och demolering av gamla nätverk

Helen Oy/Eltel Networks Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt belysning och demolering av gamla nätverk

ELY/Imtech Traffic & Infra Oy
Telematik, Keha 1: uppförande av automatiskt trafikledningssystem
Lansimetro Oy/Are Oy
Kabeldragning på tunnelbanestationer

DNA Oyj/Empower TN Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

TeliaSonera Oyj/Empower TN Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

TeliaSonera Oyj/Empower TN Oy
FTTH: Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

Elisa Oyj/Eltel Networks Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

DNA Welho Oy/Eltel Networks Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

TeliaSonera Oyj/Eltel Networks Oy
Uppförande av telekommunikationsnätverk

 

2015

Caruna Oy/Eltel Networks Oy, Raami 1
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV och demolering av gamla nätverk

Caruna Oy/Eltel Networks Oy, Raami 2
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV och demolering av gamla nätverk

Empower PN Oy/Caruna Oy, Raami 2
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Caruna Oy/Relacom Finland Oy
Uppförande, underhåll och felreparationer av eldistributionsnätverk

Nokia Oyj
Uppförande av eldistributionsnätverk i Båtvik

ELY/Imtech Traffic & Infra Oy
Telematik, Keha 1: uppförande av automatiskt trafikledningssystem

Skanska Infra Oy/Are Oy
Kabeldragning på Lansimetros tunnelbanestationer i Tapiola och Keilaniemi, Espoo

Corenet Oy/Empower TN Oy
Kabeldragning för basstationer på sträckan Riihimaki – Lahti

DNA Oyj/Empower Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

TeliaSonera Oyj/Empower Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

 

2014

Caruna Espoo Oy/Eltel Networks Oy, Vahva Verkko
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Caruna Oy/Eltel Networks Oy, Vahva Verkko
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk
Caruna Oy/Eltel Networks Oy, Raami 1
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

ELY/Corenet Oy
Uppförande av automatiskt trafikledningssystem, kabeldragning och installation av trafiksignaler
ELY/Corenet Oy
VT3, Keha I – Keimola: Uppförande av automatiskt trafikledningssystem, kabeldragning och installation av trafiksignaler

Tammerfors Stad
Renovering av gatubelysning

DNA Oyj/Empower Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

TeliaSonera Oyj/Empower Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

 

2013

Fortum Sahkonsiirto Oy/Eltel Networks Oy, Vahva Verkko
Uppförande och renovering av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV

Fortum Sahkonsiirto Oy/Eltel Networks Oy, Vahva Verkko
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Fortum Sahkonsiirto Oy/Eltel Networks Oy, Vahva Verkko
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt demolering av gamla nätverk

Elenia Oy/Eltel Networks Oy
Demolering av distributionsnätverk på 20 kV

Fortum Espoo Distribution Oy/SWK Energy Oy
Uppförande och renovering av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV

Fortum Sahkonsiirto Oy/SWK Energy Oy
Uppförande av nätverk för eldistribution på 20 kV/0,4 kV, samt nätverk för belysning och telekommunikation

Tammerfors Stad/SWK Energy Oy
Renovering av gatubelysning

Helsingin Energia Oy/SWK Energy Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV vid Rusthollarintie

ELY/Corenet Oy
Telematik, E18: Uppförande av automatiskt trafikledningssystem, kabeldragning och installation av trafiksignaler

TeliaSonera Oyj/Empower Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

DNA Oyj/Empower Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

 

2012

Nurmijarven Sahko/SWK Energy Oy
Uppförande av nätverk för eldistribution på 20 kV/0,4 kV, samt nätverk för belysning och telekommunikation
Nurmijarven Sahko/Eltel Networks Oy
Uppförande av nätverk för eldistribution på 20 kV/0,4 kV, samt nätverk för belysning och telekommunikation

Fortum Sahkonsiirto/SWK Energy Oy
Uppförande av ett distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV

Fortum Sahkonsiirto/Eltel Networks Oy
Uppförande av ett distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV

Fortum Sahkonsiirto/Empower Oy
Uppförande av ett distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV

Helsingin Energia/Eltel Networks Oy
Uppförande och renovering av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV samt belysningsprojekt

Tiehallinto/Suomen Sahkorakennus Oy
Telematik, Keha Ill-Borgå: kabeldragning

Åbo Stad/Suomen Sahkorakennus Oy
Uppförande och renovering av gatubelysning

TeliaSonera/Empower Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

 

2011

Keravan Energia/Voimatel Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 110 kV och 0,4 kV i Bastukärr och Koukkusuo, Kerava

Nurmijarven Sahko/Empower Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV och 0,4 kV

Fortum Sahkonsiirto/Verkonrakentaja Wire Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV och 0,4 kV

Fortum Sahkonsiirto/Eltel Networks Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV och 0,4 kV

Fortum Sahkonsiirto/Empower Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV och 0,4 kV

Helsingin Energia/Eltel Networks Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV och 0,4 kV

Tiehallinto/Suomen Sahkorakennus Oy
Uppförande och renovering av gatubelysning

TeliaSonera Oyj/Empower Oy
Uppförande av ett telekommunikationsnätverk

 

2010

Haminan Energia/Voimatel Oy
Uppförande av distributionsnätverk 20 kV mellan Summas vindkraftverk, undercentraler och elnät

Fortum Sahkonsiirto Oy
Kabeldragning för 20 kV undercentral

Savon Voima/Voimatel Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV
Nurmijarven Sahko Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV, årligt projektavtal 2006–2011

Fortum/Eltel Networks Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV

Fortum Sahkonsiirto/Verkkorakentaja Wire
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV

Vantaan Energia
Renovering av distributionsnätverk på 20 kV/0,4 kV

 

2009

Eon Finland/Karhu Voima Oy
Uppförande av 20 kV distributionsnätverk

Fortum Sahkonsiirto Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV

Nurmijarven Sahko Oy
Uppförande av distributionsnätverk på 20 kV