Vi bygger ut nät för basstationer, 4G, 5G och telekommunikation.

Det gamla telenätet återbyggs och repareras kontinuerligt för att telekommunikationen ska fungera stabilt, utan störningar samt för att uppnå en bättre täckning. Vi har varit delaktiga i byggandet av tiotals FTTH-områden och stam- och basstationsförstärkningar både i bostadsföreningar och för enskilda abonnemang.

Vi tillämpar olika tekniker vid byggandet av telekommunikationsnät (bl.a. plogning, microtrenching) runt om i Finland. Vi erbjuder våra kunder en heltäckande, kompetent och omfattande projektledning samt nyckelfärdiga entreprenörstjänster.

Telenätet byggs ut av vår utbildade och kunniga personal som har tillgång till förstklassiga och säkra maskiner samt verktyg. Våra styrkor ligger i ett högkvalitativt och snabbt arbete samt en positiv och flexibel personal. Vi kan utföra olika telekommunikationsprojekt samtidigt.

Slutkunderna i de olika projekten är i huvudsak finländska teleoperatörer. Vi genomför årligen hundratals byggprojekt.