Företaget

Företaget startade sin verksamhet redan 1994 under namnet Saarijärvi Asennukset Ky. I och med företagets tillväxt och expansion har även företagsformen ändrats genom åren: det nuvarande namnet Saarijärvi Infra Oy har använts sedan 2005.

Idag har vi 50 fast anställda och några säsongsanställda. Vi tar hand om utbildningen för våra anställda och ser till att deras yrkeskunskaper utvecklas kontinuerligt. Våra egna anställda och skickliga underleverantörer samarbetar och ser till att uppdragen slutförs på bästa sätt.

Vi har täcker in mängder av utrustning maskiner – investeringar och förnyelser av maskinutrustningen görs varje år. Vår maskinutrustning innefattar schaktmaskiner (5,5 ton–20 ton), lastbilar, HIAB-fordon, skåpbilar och många andra typer av maskiner och utrustning som krävs för bygg- och anläggningsarbete.