Uusiutuva energia

Uusiutuvan energian tuotantomuodoissa hyödynnetään jatkuvia luonnollisia prosesseja kuten auringonvaloa,tuulta, virtaavaa vettä ja ilmaa sekä maan lämpöä tai käytetään biologisesti syntyviä varantoja. Vuonna 2007 Euroopan Unioni sopi ns. 20–20–20 -tavoitteet, joiden yhtenä tavoitteena on kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 %:iin EU:n energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Keskimäärin tämä tarkoittaa 13 prosenttiyksikön lisäystä uusiutuvien energioiden osuuteen jokaisessa EU-maassa vuosien 2007–2020 aikana.

Olemme mukana seuraavissa uusiutuvan energiantuotannon biopolttoaineiden rakennusprojekteissa:

  • – uuden jakelutekniikan ja uusiutuvan energian sähkön siirron uuden teknologian kehitysprojekteissa
  • – uuden Array LeS -teknologian valaistushankkeessa
  • – valmistelemassa uusiutuvan energian pilottihankkeita Afrikassa Keniassa ja Tansaniassa
  • – biovoimalaitosten kehityshankkeessa Aasiassa

 

 

Jätä meille soittopyyntö!